Drugi Komunikat - Młodzi w Paleontologii VIIIWażne terminy:

¨      01.05 – 15.10.2016             Rejestracja

¨      01.05 – 15.09.2016             Nadsyłanie abstraktów

¨      01.05 – 15.09.2016             Dokonanie opłaty konferencyjnej

¨      18 – 19.11.2016                  Konferencja

 

Koszty uczestnictwa:

Opłata za udział wynosi 25 PLN - wliczone są w to koszty związane z przygotowaniem materiałów konferencyjnych oraz przerw kawowych. Prosimy o dokonywanie opłat związanych z uczestnictwem w konferencji na konto bankowe:

 

Uniwersytet Opolski
PL 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 

Bank Zachodni WBK S. A. 1 O/Opole
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a

 

Prosimy o podanie w tytule przelewu MwP VIII oraz Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej w Konferencji, np. MwP VIII Jan Kowalski.

 

Rejestracja:

Rejestracja możliwa od dnia 01.05.2016 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresm:

https://docs.google.com/forms/d/1gje0F9A9i0xpaNxnzjTH35gFfX1KIobxrvdqmSNZQcM/viewform

 


Wytyczne abstraktów referatów jak i posterów:

Maksymalna objętość abstraktu nie może przekraczać 1 strony A4, a powinien on być przygotowany według poniższego wzoru:

Tytuł referatu/posteru – czcionka Arial 12 pkt, wytłuszczone,

Autorzy – czcionka Arial 12 pkt, afiliacja oznaczona numerami w indeksie górnym, imię (-ona), nazwisko (-a) autora (-ów), nazwa i pełny adres instytucji, adres e-mail osoby przedstawiającej – czcionka Arial 10 pkt,

Treść abstraktu – czcionka Arial 12 pkt; bez ilustracji (rycin, tabelii, fotografii). Prosimy o zachowanie marginesów (2,5) oraz interlinii (1,5).

Prawidłowo sformatowane abstrakty w formacie doc. lub docx. powinny zostać przesłane na adres mailowy paleontologia@uni.opole.pl.


Zapraszamy!Zakład Paleobiologii
Katedra Biosystematyki
ul. Oleska 22
45-052 Opole
tel: o -77 401 60 10
email: paleontologia@uni.opole.pl


dol