Konferencja Naukowa PTGW dniach 13-16 września w Żarkach-Letnisko odbędzie się XXI konferencja naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Tematem przewodnim konferencji będą "Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni". Przez dwa dni odbywać będą się dyskusje naukowe, referaty i sesje posterowe, natomiast kolejne dwa dni wycieczki terenowe.

Uniwersystet Opolski reprezentować będą: dr hab. Adam Bodzioch prof. UO oraz studenci Edward Złotkowski i Kamil Gądek, którzy wspólnie wygłoszą referat na temat:

"Paleohistologia wybranych kości płazów i gadów triasowych z nagromadzenia w Krasiejowie."

 

Dr hab. Adam Bodzioch wygłosi także dwa referaty których współautorką jest dr Monika Kowal-Linka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematy tych referatów to:

"Podstawowe cechy diagenetyczne wybranych kości płazów i gadów z nagromadzenia w Krasiejowie."

oraz

"Nietypowo wykształcone ichnoskamieniałości Rhizocorallium z dolnego wapienia muszlowego (stanowisko w Żyglinie)."Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

http://zsp.wnoz.us.edu.pl/konferencja.htmZakład Paleobiologii
Katedra Biosystematyki
ul. Oleska 22
45-052 Opole
tel: o -77 401 60 10
email: paleontologia@uni.opole.pl


dol