Studenckie Obozy Naukowe w KrasiejowieVIII Studencki Obóz Naukowy

IX Studencki Obóz Naukowy

X Studencki Obóz NaukowyZakład Paleobiologii
Katedra Biosystematyki
ul. Oleska 22
45-052 Opole
tel: o -77 401 60 10
email: paleontologia@uni.opole.pl


dol